Strona główna

Pomoc dla Ukrainy

Akcji pomagania potrzebującym

Wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy

O1 lutego 2023 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną. W tym roku wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy można złożyć za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mobilnej mZUS.

Wnioski można składać również za pośrednictwem narzędzi dostępnych w ubiegłych latach:

Więcej informacji na: https://www.zus.pl/

Zapytanie ofertowe

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na “Dostawę artykułów spożywczych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzyżowie na potrzeby przygotowywania posiłków dla dzieci”.

Laboratoria Przyszłości

to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

 #LaboratoriaPrzyszłości

konkursy plastyczne organizowane

przez
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzyżowie

Uczniowie, rodzice i pracownicy SOSW w Strzyżowie pozdrawiają. Nasze marzenie o pielgrzymce do Włoch właśnie się spełnia...

 

 

 

Przekaż swój 1% podatku

Sprawdź jakie to proste już dzisiaj możesz przekazać nam swój 1 % podatku.