LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

O programie

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

W ramach rządowego programu „Laboratoria przyszłości” pozyskaliśmy kwotę 30000 złotych.  Środki finansowe w ramach wsparcia na realizację  inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytolialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury wykorzystaliśmy  na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Nowoczesne pomoce dydaktyczne służą budowaniu u uczniów z niepełnosprawnością kompetencji przyszłości w dziedzinach związanych z szeroko pojętą nauką, technologią, inżynierią, sztuką oraz matematyką. Korzystanie z wyposażenia zakupionego w ramach projektu sprzyja budowaniu kreatywności i umiejętności technicznych wśród uczniów oraz podnosi atrakcyjność zajęć i pozwala na praktyczne zdobywanie wiedzy w sposób innowacyjny i interdyscyplinarny.

Sprzęt zakupiony w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości

W roku 2021 wykorzystaliśmy 24827zł przeznaczając na zakup:

 • Drukarki 3D
 • Komputera przenośnego
 • Mikrokontrolerów
 • Stacji lutowniczej
 • Oświetlenia do realizacji nagrań
 • Gimbala
 • Bezprzewodowego zestawu mikrofonów
 • Mikrofonu kierunkowego
 • Stolików meblowych
 • Szafek na narzedzia

 Rok 2022 to kolejne zakupy w ramach programu na łączną kwotę 5173zł, którą przeznaczyliśmy na:

 • Nagłośnie
 • Długopisy 3D z akcesoriami

Organizacja działań

Szkoły Podstawowej Nr. 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzyżowie

Rok szkolny 2022/2023

Realizacja programu

wykorzystanie

narzędzi zakupionych w ramach projektu #LaboratoriaPrzyszłości

Wykorzystanie

narzędzi zakupionych w ramach projektu #LaboratoriaPrzyszłości

Wykorzystanie

narzędzi zakupionych w ramach projektu #LaboratoriaPrzyszłości

Wykorzystanie

narzędzi zakupionych w ramach projektu #LaboratoriaPrzyszłości