Przedszkole

Przedszkole

Przedszkole specjale oraz przedszkole dla dzieci z autyzmem.

Przedszkole specjalne

Przedszkole Specjalne funkcjonuje od 2004 roku. Uczęszczają do niego dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na etapie przedszkolnym. Dokument ten wydawany jest przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Do naszego przedszkola przyjmujemy dzieci upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz mające niepełnosprawności sprzężone. Etap przedszkolny obejmuje dzieci w wieku od czwartego do ósmego roku życia.

Przedszkole dla dzieci z autyzmem

xxxxxxxxxxxxxxxxxx