Historia

Historia naszej placówki

Państwowy Zakład Wychowawczy w Wysokiej Strzyżowskiej rozpoczął swoją działalność dydaktyczną i wychowawczą pierwszego września 1968 roku. Powstał w budynku starej szkoły podstawowej, który rozbudowano i przystosowano dla potrzeb dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Dzięki modernizacji otrzymano sale lekcyjne, sypialnie kuchnię, łazienki i sanitariaty, izolatkę oraz pomieszczenia biurowe i gospodarcze. Dwie dodatkowe sale lekcyjne mieściły się w budynku nowej szkoły podstawowej.

Państwowy Zakład Wychowawczy w Wysokiej Strzyżowskiej.

Z powodu remontu dzieci rozpoczęły naukę z miesięcznym opóźnieniem.

Początki były bardzo trudne.

Wychowankami PZW zostali uczniowie wyłonieni przez komisje selekcyjne działające przy szkołach podstawowych. W pierwszym roku przyjęto 75 uczniów.

Zmiana nazwy.

 W 1982 roku nazwa Państwowy Zakład Wychowawczy zostaje zmieniona na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. W latach 1982-1983 zostają przyjęte do naszej placówki pierwsze dzieci z z głębszym upośledzeniem umysłowym

Zmiana lokalizacji.

Pomimo wciąż prowadzonych remontów budynek zajmowany przez ośrodek nie spełniał standardów wyznaczonych dla tego typu placówki.  We wrześniu 1996 roku ówczesny kurator oświaty po inspekcji obiektu w Wysokiej zadecydował o przeniesieniu placówki do Strzyżowa.

Rok szkolny w nowym budynku.

W listopadzie 1996 roku po tydzień trwającej przerwie na przeprowadzkę rozpoczęliśmy pracę w nowej placówce. Przeprowadzona w 1999 roku reforma administracyjna zaowocowała powstaniem powiatu strzyżowskiego, który stał się organem prowadzącym dla naszej szkoły

Modernizacja budynku.

W przeciągu wielu lat prowadzono systematyczne remonty i modernizacje budynku aby polepszyć warunki bytowe naszych wychowanków.

Generalny remont.

Dzięki dobrej współpracy z organem prowadzącym, sponsorom, programom EFS, środkom PFRON-U i fundacjom
zostaje rozpoczęty generalny remont i nadbudowa placówki. W 2003 roku zostaje zakupiony samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

Przedszkole

We wrześniu 2004 roku powołany zostaje Oddział Przedszkola Specjalnego dla dzieci od lat czterech. W 2005r z pieniędzy uzyskanych z programu “Reklama Dzieciom” otwarta zostaje pięknie wyposażona Sala Doświadczania Świata.