Szkoła Podstawowa

Szkoła podstawowa

Zapewnia edukację uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym od 7 do 18 roku życia.

  • I etap edukacji to nauczanie zintegrowane, które obejmuje klasy I-III. Uczniowie zdobywają i poszerzają umiejętności w zakresie: samoobsługi, uspołecznienia, komunikowania się oraz elementarnych technik szkolnych.
  • II etap edukacji obejmuje nauczanie przedmiotów w klasach IV-VI. Uczniowie doskonalą wiedzę w zakresie funkcjonowania w środowisku: muzyki, plastyki, techniki i wychowania fizycznego.

Liczba uczniów w klasach wynosi od 6 do 8. Każdy z wychowanków realizuje opracowany dla niego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Ponadto uczniowie objęci są różnymi zajęciami dodatkowymi, wspomagającymi ich wszechstronny rozwój tj.:

  • terapią logopedyczną;
  • terapia psychologiczna;
  • rewalidacją indywidualną;
  • gimnastyką korekcyjną;
  • zajęciami komputerowymi;
  • zajęciami na basenie;
  • rytmiką

Praca w klasach z dziećmi to również organizowanie i ich udział w wielu uroczystościach szkolnych, konkursach, wycieczkach. Gdzie również poszerzają i prezentują swoje umiejętności, zdobywają nagrody i dyplomy. Sprawia to dużo radości i satysfakcji, zarówno uczniom jak i nauczycielom.