Kadra

Pracownicy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzyżowie

DYREKCJA

Zespół kierowniczy tworzą:

Kadra Pedagogiczna

W placówce pracuje wszechstronnie wykształcona kadra pedagogiczna na bieżąco rozwijąjaca swoje umiejętności i wiadomości.

Administracja

Zapewnia prawidłowe funkcjonowanie placówki pod względem technicznym.