Grupa Wsparcia

GRUPA WSPARCIA

Wszystkim nam – pracującym w tutejszym Ośrodku zależy, aby uczęszczający do niego wychowankowie w miarę swych możliwości stawali się samodzielnymi, pełnymi wiary w siebie, szczęśliwymi ludźmi.  To rodzina jednak jest pierwszym i podstawowym środowiskiem rozwoju każdego dziecka. Niestety, posiadanie niepełnosprawnego potomstwa przysparza rodzicom wielu problemów natury wychowawczej, emocjonalnej i społecznej (są to często nieprzespane noce, zmęczenie wieloma trudnymi zachowaniami pociech, ogromny wysiłek fizyczny podczas czynności pielęgnacyjnych, wielokrotne pobyty szpitalne, wydatki związane z leczeniem i rehabilitacją, wykluczenie społeczne, a przy tym wychowywanie zdrowego rodzeństwa, prowadzenie domu i praca). Wszyscy rodzice dzieci niepełnosprawnych bez względu na wykształcenie, pochodzenie czy wykonywany zawód przechodzą przez tzw. etapy godzenia się z niepełnosprawnością, którymi są: szok, kryzys emocjonalny, pozorne przystosowanie oraz akceptacja. Każda z wymienionych faz jest bardzo trudna, obciążona ogromnym ładunkiem emocjonalnym, z którym niełatwo jest sobie samemu poradzić. Świadomi tego faktu, od 2014r. organizujemy GRUPĘ WSPARCIA dla Rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Początkowo spotkania odbywały się w każdą środę (z  wyjątkiem przerw ustawowych i dni wolnych od zajęć wynikających z kalendarza roku szkolnego), a każde z nich trwało 2 godz. Potrzebującym rodzicom oferowano w tym czasie opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym, dzięki powołanym w tym celu dyżurom nauczycieli. Podczas trwania spotkań, w swoich gabinetach, pełniły specjalne dyżury dla rodziców Pani Dyrektor lub Pani Wicedyrektor Ośrodka. Na wszystkie spotkania klasa SpdP pod opieką pani Zosi Patryn przygotowywała pyszne ciasta. W tym roku spotykamy się w poniedziałki w godzinach od 16.30 do 18.30 w sali nr 207. Grupę prowadzą oligofrenopedagog  Joanna Bury i psycholog Magdalena Wojtaszek. Spotkania mają charakter nieformalnej grupy dyskusyjnej o określonej formie (zajęcia psychologiczno-warsztatowe, edukacyjne, relaksacyjne) oraz o określonej strukturze.

Co nam przyświeca!!!

Każde ze spotkań podzielone jest na dwie części. W pierwszej z nich:

 • Przywitanie przybyłych rodziców
 • Nazwanie przez uczestników Grupy emocji towarzyszącym im na początku spotkania. Określenie na skali stopnia ich nasilenia.
 • Dokończenie zdania np. „Ucieszył mnie dziś fakt, że…”
 • Swobodna rozmowa przy kawie i ciastku

Natomiast w drugiej:

 • Przedstawienie rodzicom tematu, planu, głównych celów spotkania.
 • Zrealizowanie konspektu.
 • Nazwanie przez uczestników Grupy emocji towarzyszącym im na końcu spotkania. Określenie na skali stopnia ich nasilenia.
 • Podsumowanie spotkania – zaproszenie na kolejne zajęcia.

Głównym celem Grupy Wsparcia jest poprawa samopoczucia rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Celami szczegółowymi natomiast są:

 • Akceptacja przez rodziców choroby dziecka,
 • Minimalizowanie poczucia osamotnienia w problemach,
 • Dowartościowanie rodziców, wskazanie ich mocnych stron,
 • Możliwość podzielenia się swoją opowieścią, doświadczeniami z bycia rodzicem dziecka niepełnosprawnego,
 • Doskonalenie samowglądu przez rodziców (nabycie umiejętności nazywania emocji, określenie ich nasilenia, pozwolenie sobie na ich zwerbalizowanie),
 • Wsparcie rodziców w problemach związanych z wychowaniem zdrowego rodzeństwa niepełnosprawnego dziecka,
 • Umożliwienie rodzicom kontaktu ze specjalistami,
 • Dostarczenie rodzicom relaksu,
 • Nauka rodziców umiejętności radzenie sobie z przejawami izolacji społecznej.

W spotkaniach systematycznie bierze udział kilkoro Rodziców. Największym zainteresowaniem cieszyły się spotkania „zdrowa żywność”. Spotkanie z Dietetykiem, „Pierwsza pomoc”, “Spotkanie z Ratownikiem Medycznym”, „Perspektywy na przyszłość dla uczniów kończących szkołę”. Podczas nich obecnych było 17 rodziców.

            Tematyka spotkań oraz kontrakt tzw. Regulamin Grupy Wsparcia ustalone zostały wspólnie z rodzicami podczas zajęć organizacyjnych. Aktualnie poruszane są zagadnienia związane ze sposobami radzenia sobie ze złością i realizowany jest Trening Zastępowania Agresji ART.

Osoby Prowadzące

oligofrenopedagog

Joanna Bury

psycholog

Magdalena Wojtaszek