Dyrekcja

DYREKTOR

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzyzowie

Dyrektor

Beata potwora

WICEDYREKTOR

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzyzowie

Wicedyrektor

Justyna Pilch