Projekt

oferta pracy

rekrutacja dzieci do projektu

promocja

Narzędzia realizacji działań promocyjno-informacyjnych projektu: „Nowy oddział przedszkolny szansą dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.