Nauczanie zdalne I semestr 2020/2021

nauczanie zdalne
rok szkolny
2020/2021

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Strzyżowie od 1 września 2020 r. prowadzi zajęcia stacjonarne w przedszkolu, szkole podstawowej, szkole przysposabiającej do pracy, oddziałach rewalidacyjno – wychowawczych, świetlicy i internacie.

W przypadku, gdy uczniowie przebywają na kwarantannie lub ze względu na sytuację epidemiologiczną dziecko nie uczęszcza na zajęcia stacjonarne – nasza placówka prowadzi nauczanie hybrydowe.

W okresach czasowego zawieszenia zajęć w placówce na wszystkich etapach edukacyjnych – zajęcia edukacyjne i terapeutyczne realizowane są w formie nauczania zdalnego  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Semestr I

Prowadzone w dniach od 16 listopada 2020 roku do 29 stycznia 2021 roku.

Semestr II

Prowadzone w dniach od 1 lutego 2021 roku.

POTRZEBUJESZ WSPARCIA NASZYCH NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW I SPECJALISTÓW?

  • zadzwoń do Ośrodka: dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00,
  • skontaktuj się mailowo z dyrekcją, nauczycielem, wychowawcą lub specjalistą.

KONTAKT Z DYREKCJĄ, NAUCZYCIELAMI, WYCHOWAWCAMI
I SPECJALISTAMI