Konkurs - „Wielkanocne ozdoby – kartka wielkanocna”

IV Międzyszkolny Konkursu Plastyczny

pod hasłem

„Wielkanocne ozdoby – kartka wielkanocna”

Komunikat Komisji Konkursowej

IV Międzyszkolnego Konkursu Plastycznegopod hasłem „Wielkanocne ozdoby – kartka wielkanocna”  organizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Strzyżowie

Rozstrzygnięcie

W dn. 24.03.2021r. jury oceniło 158 kartek wielkanocnych złożonych na konkurs z Przedszkola Samorządowego „Michałki” w Strzyżowie, Niepublicznego Przedszkola „Wesoły i kreatywny przedszkolak” w Strzyżowie, Niepublicznego Przedszkola Sióstr Serafitek w Strzyżowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Strzyżowie, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strzyżowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Strzyżowie.