Kadra pedagogiczna

kadra pedagogiczna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzyżowie

1. Bester Maria
3. Domaradzka Agnieszka
5. Fąfara Grzegorz
7. Karaś Bogusława
9. Korczyńska Mikuszewska Barbara
11. Kozioł Iwona
13. Kucharzyk Marta
15. Lubaś Czarnik Agnieszka
17. Mól Małgorzata
19. Nizicka Justyna
21. Skiba Jadwiga
23. Piątek Agnieszka
25. Pufki Grzegorz
27. Pufki Dominika
29. Stolarewicz Magdalena
31. Strzępek Zofia
33. Szydło Agnieszka
35. Turko Anna
37. Wilk Paulina
39. Wolak Aneta
41. WÓJTOWICZ MARIOLA
2. Bury Joanna
4. Dziadosz Zofia
6. Furtek Anna
8. Kobiałka Anna
10. Krochmal Urszula
12. Lepak Iwona
14. Matłosz Jacek
16. Niemiec Bożena
18. Pałka Beata
20. Patryn Zofia
22. Pilch Justyna
24. Potwora Beata
26. Pufki Paweł
28. Stolarewicz Marcin
30. Strzępek Jadwiga
32. Szopa Justyna
34. Śliwa Mariola
36. Wilczewska Grażyna
38. Wojtaszek Magdalena
40. ZAMORSKA NIERODA ELŻBIETA

Cele i zadania wychowawcze oraz sposoby ich wykonywania:

  • przygotowanie do życia w społeczeństwie zgodnie z zasadami i regułami obowiązującymi w relacjach międzyludzkich za szczególnym uwzględnieniem relacji rówieśniczych w tym koleżeństwa i przyjaźni,
  • wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w społeczności szkolnej i pozaszkolnej, korzystania z praw i wypełniania obowiązków,
  • kształtowanie kultury osobistej, uczciwości, odpowiedzialności oraz tolerancji,
  • poszanowanie poglądów religijnych,
  • wdrażanie do dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną- kształtowanie umiejętności aktywnego wypoczynku,
  • przygotowanie do podjęcia ról i zadań w dalszym życiu osobistym i społecznym,
  • poznawanie środowiska naturalnego oraz wdrażanie do jego ochrony,
  • kształtowanie szacunku dla własnego państwa i symboli narodowych.